[PDF / Epub] ★ Kad svane, razlaz By Gordana Ćirjanić – Tanitiyor.us

[PDF / Epub] ★ Kad svane, razlaz  By Gordana Ćirjanić – Tanitiyor.us
  • Paperback
  • 204 pages
  • Kad svane, razlaz
  • Gordana Ćirjanić
  • Serbian
  • 21 December 2017

Kad svane, razlaz Slobodno Mo Ete Re I Da Sam Ovca, Da Nisam U Toku, Da Me Je Vreme Pregazilo, Da Mi Je Ime Glupost, Da Mi Iskustvo Ni Emu Ne Slu I, Da Je Pecanje Izmi Ljeno Za Mene I Meni Sli Ne Naiv Ine, Ali Nije U Tome Poenta I Ja To Mogu Re I Ovako, Hladne Glave, Me Utim, Hladna Glava Je Uobi Ajeno Klimatsko Stanje Gde Nas Upravo Niska Temperatura Titi Od Raskravljenosti, Gorenja, Vrenja, Treperenja Ma, Od Do Ivljaja A Tu Ste U Pravu Naime, Moja Glava, Obi No Hladna, Udi Za Usijanjem, I Tu Joj Nema Pomo I, Nazivala Ona Sebe Save U, Srcem, Odgovorno U Ili Du Om Glava Je To, Ali Katkad Zaista Usijana, I Samo Tad U Svom Ljudskom Elementu Poenta Je, Dakle, U Do Ivljaju

Gordana irjani je knji evnica iz Beograda ro ena 1957 godine.Prevodila sa panskog i engleskog dela Luisa Sernude, Huana Oktavija Prensa, Huana Rulfa i Oskara Vajlda.Za roman Pretposlednje putovanje dobila je nagradu ensko pero za 2000 godinu.Za roman Poljubac dobila je nagradu ensko pero za 2007 godinu.Za roman Ono to oduvek eli dobila je NIN ovu nagradu za 2010 godinu.

7 thoughts on “Kad svane, razlaz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *